סיור בנס הרים

בואו נדבר על ציונות במקום ששם שלו מתחיל ממילה נס. נס הרים.
הסיור יתקיים בתאריך 07.05.2023

הרשמה אצל פולינה

052-8894540